CVQ, KHQ, SSQ, SQ - Неръждаема помпа  за изпомпване на химикали и агресивни вещества.

Мощност от 0,4 до 11 kW.