Контакти | Email 
Home За фирмата Каталог
за помпи
Арматура ПСОВ Aэраторы дезинфек-
ция boд
Прoектирoвание

 

SH, SHA – Потапяща помпа за ефективно изпомпване на чисти води и голям напор.

Мощност от 0,75 до 11 kW.