SS, SSA – Лека потапяща помпа за изпомпване на кал и нечисти комунални води.

Мощност от 0,4 до 3,7 kW.