Контакти | Email 
Home За фирмата Aэраторы Прoектирoвание

 

АЛВЕСТ МОНТ CK ООД
Ochodnica 60, 023 35 Ochodnica

tel.: 00421/41 3260101, 3260102, 3260103

fax: 00421/41 3260104

e-mail: info@alvestmont.sk


Наш изключителен търговски представител в България, с когото имаме сключен договор, е инж. Заяков, управител на

“Българска търговска къща”ООД,  
с идентификационен номер BG 825329634 и адрес град Пловдив,
бул.”В.Априлов”20 Б, етаж 3,

тел. 032 641122,
мобилен 088 5772770.

За всякаква информация и възможности за сътрудничество, моля, обръщайте се към господин Заяков. Надявам се, че заедно с господин Заяков ще намерите съвместно благоприятно решение за дългосрочно сътрудничество.


Представител за България

Иван Заяков

tel/fax: +359 32 670670
mobile tel: +359 89 9911031

email:
zayakov@diama-vino.cz
zayakova@diama-vino.cz