AERÁTORY

Ponorný aerátor QSP

 
Popis:

Ponorné kalové čerpadlo je umiestnené v prevzdušňovanej nádrži. Na výtlaku čerpadla je nainštalované ejektorové zariadenie, ktoré nasáva vzduch osadenou trubkou z priestoru nad hladinou vody. Zmes vody a vzduchu sa zmieša v rozšírenej časti potrubia a vypúšťa do prevzdušňovanej nádrže. Na sacej trubke vzduchu je osadený tlmič hluku.

Použitie:
Ponorný aerátor QSP je vhodný hlavne na prevzdušňovanie aktivačných nádrží biologických ČOV. Výhodou je zariadenia je podstatne vyššia hodnota koeficientu alfa pre aktivačné nádrže, než majú jemnobublinné systémy. Bežný koeficient alfa u jemnobublinných systémov je cca 0,5 (často krát pri vyššej koncentrácii kalu len 0,4). Naopak u aerátora QSP bola nameraná hodnota alfe pri koncentrácii kalu 4,2 kg/m3 0,9.
Takže aerátor QSP je vhodné použiť aj na prevzdušňovanie regeneračných nádrží, kde sú vysoké koncentrácie kalu a potom nízke výťažnosti kyslíka u jemnobublinných systémov.

Inštalácia :
Aerátor sa inštaluje dvoma spôsobmi :

  1. Voľne na dno nádrže. Výhodou je možnosť kedykoľvek zmeniť jeho polohu a aj orientáciu a smer toku zmesi kvapaliny a vzduchu.
  2. Pevne pomocou spúšťacieho zariadenia. Výhodou je presné umiestnenie aerátora na pôvodné miesto po jeho predchádzajúcom vybratí z nádrže.

 

 

Výhody :

  1. Jednoduchá montáž aj demontáž aj bez prerušenia prevádzky.
  2. Vynikajúci pomer cena/oxigenačná kapacita.
  3. Vysoká prevádzková výťažnosť kyslíka – vysoký hodnota koeficientu ? – a tým prijateľne nízka spotreba el. energie.
  4. Bezhlučnosť chodu pod hladinou vody – pod 40 dB.
  5. Jednoduchá regulácia spotreby el. energie – systémom zapnúť a vypnúť aj 6 krát za hodinu.
Jednoduchosť konštrukcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma montáže 

 

 

 

 

 


další informace naleznete zde
> QSP jet leaflet
(katalog v PDF)