O firme

ALVEST MONT SK s.r.o.

Firma ALVEST MONT bola založená v roku 2003.

Špecializujeme sa na projektovanie a dodávky technologického zariadenia hlavne pre biologické ČOV pre:

- komunálne odpadové vody
- priemyselné odpadové vody ako
   > spracovanie mäsa, zeleniny, ovocia, mlieka
   > výroba nápojov a konzervárne
   > spracovanie zemiakov, škrobárne
   > chod zvierat, hydinárne, ošipárne
   > spracovanie a chov rýb
   > chemický priemysel - výroba organických látok


ALVEST MONT SK, s.r.o.
Ochodnica č.60, 023 35 Ochodnica