O firme

ALVEST MONT, s.r.o.

Firma ALVEST MONT s.r.o. bola založená v roku 2003.

Špecializujeme sa na projektovanie a dodávky technologického zariadenia hlavne pre biologické ČOV pre:

- komunálne odpadové vody
- priemyselné odpadové vody ako
   > spracovanie mäsa, zeleniny, ovocia, mlieka
   > výroba nápojov a konzervárne
   > spracovanie zemiakov, škrobárne
   > chod zvierat, hydinárne, ošipárne
   > spracovanie a chov rýb
   > chemický priemysel - výroba organických látok


ALVEST MONT, s.r.o.
Skalka n/Váhom II/54
913 31 Skalka n/Váhom