Cenníky

Aktuální ceník Vám rádi zašleme na Vaše vyžádání .

Poskytujeme nasledujúce zľavy na naše čerpadlá, miešadlá a aerátory:

  1. Množstevné zľavy
  2. Individuálne zľavy
  3. Sezónne zľavy
  4. Ostatné zľavy

a) Množstevné zľavy:
Pri odbere cenovo podobných čerpadiel:
- viac ako 10 ks          - zľava 5 %
- viac ako 20 ks          - zľava 10 %
- viac ako 30 ks          - zľava 15 %
- viac ako 50 ks          - zľava 17 %

b) Individuálne zľavy:
Pri odbere viac jako 5 ks čerpadiel, miešadiel a aerátorov a cene bez DPH vyššej ako 100 000,- Sk sa poskytujú individuálne zľavy.

c) Sezónne zľavy:
Pri podpise kúpnej zmluvy v nasledujúcich mesiacoch v roku sa poskytujú nasledujúce sezónne zľavy:
- január           - 8 %
- február          - 6 %
- marec           - 3 %
- apríl               - 2 %
- máj               - 0
- jún                 - 0
- júl                  - 0
- august          - 0
- september    - 0
- október         - 0
- november     - 2 %
- december     - 4 %

d) Ostatné zľavy
V súčasnosti, až do odvolania, sa poskytuje jednotná zavádzacia zľava na všetky čerpadlá, miešadlá a aerátory vo výške 10 %. Táto zľava v uvedenej výške sa predpokladá v trvaní do konca roka 2006.

Zľavy pod bodami a), c), d) sa spočítajú.