MP - Ponorné kalové čerpadlo s drviacim zariadením je určené na čerpanie kalov a splaškov bez piesku. Vyššie dopravné výšky.

Vyššie dopravné výšky. Výkon od 0,75 do 7,5 kW.