Servis

Záruční i pozáruční opravy provádí pouze naše společnost. Za předem dohodnutých podmínek v kupní smlouvě je možné, aby opravy prováděl i jiný subjekt s náhradními díly zaslanými naší společností. Jedná se zejména o větší čerpadla.


A) Záruční opravy

  1. V případě záručního servisu dopraví kupující reklamované čerpadlo na adresu prodávajícího v termínu do 24 měsíců od data prodeje.
  2. Nejlepší způsob dopravy reklamovaného zboží je tím samým dopravcem, který zboží dopravoval od prodávajícího ke kupujícímu.
  3. Převzetí reklamovaného zboží prodávající potvrdí Protokolem o převzetí zboží do záruční opravy. Tento protokol prodávající obratem zašle poštou na adresu kupujícího.
  4. Od data převzetí zboží do záruční opravy prodávající do 30 dní, na základě zjištění skutečného stavu reklamovaného zboží, vystaví Reklamační protokol, ve kterém uvede jestli uznává reklamaci z důvodu závady kvality dodaného zboží nebo ne. V případě, že záruku neuzná, uvede důvody a toto zdokumentuje a odešle do 30 dní kupujícímu. V případě neuznání zákonné reklamace současně prodávající uvede cenu za opravu reklamovaného zboží.
  5. V případě, že reklamaci neuzná, uskladní reklamované zboží na dobu 30 dní od data odeslání Reklamačního protokolu a zašle kupujícímu Proforma fakturu na vyčíslenou částku opravy zboží.

B) Ostatní servis

  1. I v případě uznané reklamace i v případě neuznané reklamace prodávající v jím odeslaném protokolu jasně uvede termín opravy zboží a jeho odeslání kupujícímu.

Doporučení :
Informace o všech čerpadlech jsou komplexní a úplné. Na základě těchto informací může kupující, projektant, investor jednoznačně vybrat vhodný typ a velikost čerpadla pro požadovaný účel. Pokud však má kupující pochybnosti, může využít služeb některého z naších Odborných konzultantů.