SS, SSA - Ponorné kalové čerpadlá na čerpanie kalov a splaškov.

Výkon od 0,4 do 3,7 kW.