WQN – Ponorné kalové čerpadlo aj pre suchú inštaláciu na čerpanie kalov, splaškov a pod.

Výkon od 11 do 400 kW. Dopravné výšky do 110 m v.s.