CP - Ponorné kalové čerpadlo je určené na čerpanie kalov, splaškov apod.

Jednokanálové obežné kolo má vysokú priechodnosť pri súčasnej vysokej účinnosti. Výkon od 0,75 kW do 15 kW. Priemyslové čerpadlo pre ťažkú prevádzku a trvalý chod.