Membránová separácia - ČOV pre 10 000 EOTáto ČOV čistí odpadové vody z umývania autocisterien.
Látkové zaťaženie je väčšie ako od 10 000 EO. Nátok je veľmi nerovnomerný.