Projektové príklady membránových ČOV

Komunálna ČOV pre 1500 - 2000 EO
Rozmery celej ČOV sú len 11x6,7 m

Komunálna ČOV pre 1500 - 2000 EO Komunálna ČOV pre 1500 - 2000 EO
Komunálna ČOV pre 1500 - 2000 EO Komunálna ČOV pre 1500 - 2000 EO
Komunálna ČOV pre 1500 - 2000 EO


Komunálna ČOV pre 5000 - 7000 EO
Rozmery celej ČOV sú len 20x9,6 m.

Komunálna ČOV pre 5000 - 7000 EO Komunálna ČOV pre 5000 - 7000 EO
Komunálna ČOV pre 5000 - 7000 EO Komunálna ČOV pre 5000 - 7000 EO
Komunálna ČOV pre 5000 - 7000 EO Komunálna ČOV pre 5000 - 7000 EO


Biologická ČOV na prietok 768 m3/deň a prínos znečistenia 600 kg BSK/deň v nadzemnom prevedení.
Investičné náklady sú o 50% menšie než u konvenčnej ČOV. Betónová nadzemná nádrž ma priemer 12 m a výšku 4 m.

Komunálna ČOV na prietok 768 m3/deň Komunálna ČOV na prietok 768 m3/deň
Komunálna ČOV na prietok 768 m3/deň Komunálna ČOV na prietok 768 m3/deň
Komunálna ČOV na prietok 768 m3/deň Komunálna ČOV na prietok 768 m3/deň
Komunálna ČOV na prietok 768 m3/deň Komunálna ČOV na prietok 768 m3/deň


Komunálna ČOV pre prietok 4200 m3/den, prínos znečistenia od 21 000 obyvatežov. Pôdorysné rozmery biologického čistenia sú 30,2x10,9 m

Komunálna ČOV pre prietok 4200 m3/den  Komunálna ČOV pre prietok 4200 m3/den
Komunálna ČOV pre prietok 4200 m3/den  Komunálna ČOV pre prietok 4200 m3/den
Komunálna ČOV pre prietok 4200 m3/den  Komunálna ČOV pre prietok 4200 m3/den
Komunálna ČOV pre prietok 4200 m3/den