Membránová separácia - ČOV pre 40 000 EO


Pohľad na nádrž biologického čistenia


Membránová nádrž, koncentrácia kalu cca 20 kg/m3


Aktivácia a membránová nádrž, koncentrácia kalu cca 20 kg/m3


Ovládanie membránových modulov a strojné odvodnenie kalu v prevádzkovej budove


Betónová nádrž biologického čistenia a prevádzková budova


Prevádzková budova a prístrešok pre kontajner na odvodnený kal


Iný pohľad na ČOV

Táto ČOV čistí odpadové vody zo spracovania ovocia.