Membránová separácia - Referencie

V prílohe sú zoznamy stavieb - referenečné listiny - s MBR systémom Mitsubishi

Mitsubishi už nevedie referencie od roku 2003, pretože vzhľadom na pribúdajúce množstvo realizovaných stavieb to prestalo mať význam.

Pokiaľ sa jedná o celkový inštalovaný výkon MBR systémov, tak Mitsubishi je najväčším dodávateľom na svete.

V súčasnosti najväčšie realizované komunálne ČOV sú pre mestá v Číne na výkon 45 000 m3/deň a v Južnej Kórey na výkon 30 000 m3/deň.

> Referenčná listina - Japonsko
> Referenčná listina - svet
> Referenčná listina - Evropa (od 2008)

Další významné reference
> Branston Ltd.
> Kráľovské Austrálske Námorníctvo
> Kettle Produce Ltd.
> PEPSICO UK&Ireland
> Greenmills Amsterdam
> Heinz
> MBR Singapore
> PEKA